Runornas betydelser

Ordet “runa” betyder “visdom” eller “hemlighet”. De troddes vara en gåva från den fornnordiska guden Oden. Runinskrifterna är de äldsta bevarade originaldokumenten på svenska och skapades någon gång runt 100 e kr, troligen med det latinska alfabetet som förebild. Även om runor från början fanns inom hela det germanska språkområdet, var det i Skandinavien som de utvecklades mest, hade störst utbredning och användes under längst tid.

Runalfabetet kallas futhark efter de sex första bokstäverna; F, U, T, H, A, R, och K. Det finns två typer av runrader, den urnordiska som har 24 tecken och användes fram till ca år 800, samt en 16-typig futhark som därefter togs i bruk, ungefär samtidigt som Vikingatiden började.

Runbokstäverna och deras betydelse

Laguz

Laguz har ljudet L och är vattnets runa. Den står för resor på vatten, vilket var en viktig del av vikingarnas liv, samt allt som vatten representerar: rörelse, liv, energiflöde, sensualitet, känslor och även undermedvetna energiströmmar. Laguz uppmanar till att ta ett steg tillbaka, följa händelsernas ström och förlita sig mer på intuition än logik. En renande, ljus runa laddad med lugn kvinnlig energi.

Wunjo

Wunjo har ljudet W/V. Den är en lekfull lyckoruna som är kopplad till guden Frej och handlar om fred och fröjd. Wunjo är laddad med ljus energi som står för livskraft, glädje, kärlek och förälskelse och handlar om att leva i nuet och njuta av ögonblicket. Den står även för positiva tankar, kreativitet och välbefinnande – både fysiskt och känslomässigt. En förmåga att se utan att döma, utan krav och förväntningar.

Algiz

Algiz har ljudet S/Z. Det här är en skyddsruna och en symbol för älgen och sägs föreställa antingen ett stiliserat älghuvud eller en uppsträckt hand. Den anses vara en mäktig symbol för djurriket och förknippas ofta med skyddsänglar, vägledare och kraftdjur. Algir är en av de kraftigaste skyddsrunorna och står för inre styrka och kontakt med människans sanna jag. Älgrunan fungerar som en fyr som leder bort från faror och skyddar bäraren mot onda makter.

Kenaz

Kenaz har ljudet K. Den visar på eldens livsbevarande kraft, ljus och värme men också på den fara som elden innebär. Kenaz symboliserar även kontroll och utnyttjande av eld för värme och belysning samt rituella eldar och facklor. Den står för både yttre ljus och inre upplysning, kunskap. Runan lär oss även att behärska den kaotiska inre elden och rikta den mot ett högre syfte.

Eihwaz

Eihwaz har ljudet e/Ï. Den kallas för idegransrunan och symboliserar växtriket, att man är på rätt väg. Liksom växter fritt ger av sina frukter, representerar denna runa också osjälviskt givande. Den står för tålmodigt, långsamt växande. Det är naturens runa som ofta förknippas med Yggdrasil – världsträdet.